Stambeno-poslovni objekt Diklo-Zadar
Građevinska parcela
veličine 927 m2 na čestici 1060/6 k.o. Diklo (Zadar). Parcela užom stranom leži na ulicu s koje ujedno ima i direktan prilaz. Urbano, gradsko područje, u blizini trgovinskih centara, osnovne i nekoliko srednjih škola, ambulante, apoteke i cca 450 m do mora.
Postojeći objekt
je stambeno-poslovne namjene na 3 etaže, netto površine cca 1100 m2. Od toga je 320 m2 uređenog, stambenog prostora i 780 m2 poslovnog prostora. Ukupna tlocrtna površina objekta iznosi cca 385 m2, s 8-10 parkirnih mjesta. Objekat posjeduje lokacijsku dozvolu kao i građevinsku, prema kojoj je građen s ishodovanim suglasnostima svih nadležnih tijela. S obavljenim tehničkim pregledom ishodovana je i uporabna dozvola.
Namjena objekta
je raznovrsna iz razloga što prostor (poslovni) većim dijelom nije izpregrađivan, a instalacije vode, struje i odvodnje su provedene kroz cijeli objekat. S obzirom na lokaciju u turističkoj zoni Zadra, u blizini hotelskog kompleksa, najidealnija je namjena u turistčke ili trgovinske svrhe.